Zo gaan wij met elkaar om

In onze praktijk zijn we serieus met gezondheidszorg bezig. Aandacht, veiligheid en rust zijn daarbij erg belangrijk. Om dit te garanderen hebben wij een aantal huisregels. Deze regels gelden voor jong en oud.

 • Wij gaan respectvol met elkaar om, volgens algemeen geldende normen en waarden.
 • Neemt u bij het eerste contact uw verzekeringspasje, legitimatiebewijs en uw eventuele verwijzing mee?
 • Wilt u bij elk bezoek een handdoek of badlaken meenemen?
 • Roken in de praktijk is niet toegestaan.
 • Huisdieren zijn heel gezellig, maar niet in de praktijk.
 • Wilt u bij het verlaten van de wachtkamer ervoor zorgen dat deze weer schoon en netjes is?
 • Wilt u uw mobiele telefoon uitzetten in de praktijk? Het gebruik hiervan kan storend zijn voor anderen en de behandelingen hinderen.
 • Let u op uw eigendommen? Wij zijn niet aansprakelijk voor verlies of diefstal van eigendommen in de praktijk.
 • In geval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van het personeel op te volgen.

 

Voor onze trainingruimten gelden bovendien nog de volgende afspraken:

 • Het dragen van buitenschoenen of schoenen met zwarte zolen die afgeven in de trainingruimte is niet toegestaan.
 • Om hygiënische redenen is het gebruik van een handdoek verplicht.
 • Wij stellen het op prijs als u, uw mobiele telefoon in de trainingsruimte uit wilt zetten.
 • Gewichten en andere materialen dienen na gebruik weer op hun plaats teruggelegd te worden.
 • Wij zijn niet aansprakelijk voor verlies of diefstal van uw eigendommen.
 • We verzoeken u zich in te schrijven in de agenda voor de volgende training.
 • Wilt u na het gebruik van uw trainingsmapje, deze weer opbergen in het daarvoor bestemde kastje.
 • Als u verhinderd bent stellen wij het op prijs dat u zich afmeldt.

 

Privacyreglement

Wij vinden het belangrijk dat u er op kunt vertrouwen dat er serieus wordt omgegaan met uw persoonlijke privacy en uw persoonsgegevens. Uiteraard gaat uw fysiotherapeut zorgvuldig met de gegevens om. Hiervoor hebben wij de volgende afspraken gemaakt:

-Privacy in de behandelruimtes

Wij vinden het belangrijk dat u zich op uw gemak voelt binnen onze praktijk. Al onze locaties beschikken over afgesloten behandelruimten. De afspraak is dat men eerst aanklopt en wacht op een signaal, voordat de deur geopend wordt.

-Privacy van persoonsgegevens

Uw behandelend fysiotherapeut houdt, om uw behandeling zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren, een registratie bij van uw medische en administratieve gegevens. Fysiotherapie Plus hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit Privacy beleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Fysiotherapie Plus houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy beleid;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Fysiotherapie Plus zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy beleid, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens van onze website of via uw fysiotherapeut.

Klik hier voor de volledige tekst van de AVG,

 

Klachten

Natuurlijk doen u en uw fysiotherapeut er alles aan om de behandeling en het contact zo vlot en prettig mogelijk te laten verlopen. Toch kan het gebeuren dat u een klacht heeft over de behandeling van uw fysiotherapeut. Een andere mogelijkheid is dat u ontevreden bent over de manier waarop uw fysiotherapeut of zijn medewerker met u omgaat. Dan is het goed om uw klacht kenbaar te maken. Niet alleen voor uzelf, maar ook voor andere patiënten en voor de kwaliteit van de fysiotherapie.

 

In gesprek met uw fysiotherapeut

Allereerst is het de moeite waard om een gesprek aan te gaan met uw fysiotherapeut of contact op te nemen met de praktijk waar uw fysiotherapeut werkt. Het kan zijn dat u het moeilijk vindt om uw klacht aan de orde te stellen. Een gesprek kan immers confronterend zijn. Neem dan iemand mee naar het gesprek, bijvoorbeeld uw partner, een familielid of iemand anders die u vertrouwt.

Voor advies over de aanpak van het gesprek kunt u terecht bij patiëntenorganisatie zoals Zorgbelang. Bij Zorgbelang kunt u ook een probleem melden in plaats van meteen een klacht in te dienen.

 

Waar kunt u terecht met uw klacht?

Levert een gesprek niet het gewenste resultaat op, dan kunt u bij drie instanties met uw klacht terecht: De Klachtencommissie, de Commissie van Toezicht en het Regionaal Tuchtcollege. Welke instantie u kiest, is afhankelijk van het doel dat u wilt bereiken. Iedere commissie heeft namelijk een andere bevoegdheid om maatregelen te nemen. In alle gevallen behandelt een onafhankelijke commissie uw klacht.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van een bemiddelingsgesprek of heeft u vragen over hoe en bij welke instantie een klacht het beste kan worden ingediend? Neem dan contact op met onze beroepsorganisatie:

KNGF, Postbus 248, 3800 AE Amersfoort, tel. 033-4672929

Uitgelicht

Weer plek bij Zwanger Fit

Zwanger Fit is een actieve cursus voor vrouwen vanaf 16 weken zwangerschap tot 9 maanden na de bevalling. Inmiddels is er weer plek voor nieuwe…

Lees meer »