Zo gaan wij met elkaar om

In onze praktijk zijn we serieus met gezondheidszorg bezig. Aandacht, veiligheid en rust zijn daarbij erg belangrijk. Om dit te garanderen hebben wij een aantal huisregels. Deze regels gelden voor jong en oud.

 • Wij gaan respectvol met elkaar om, volgens algemeen geldende normen en waarden.
 • Neem je bij het eerste contact je verzekeringspasje, legitimatiebewijs en je eventuele verwijzing mee?
 • Wil je bij elk bezoek een handdoek of badlaken meenemen?
 • Roken in de praktijk is niet toegestaan.
 • Huisdieren zijn heel gezellig, maar niet in de praktijk.
 • Wil je bij het verlaten van de wachtkamer ervoor zorgen dat deze weer schoon en netjes is?
 • Wil je, je mobiele telefoon uitzetten in de praktijk? Het gebruik hiervan kan storend zijn voor anderen en de behandelingen hinderen.
 • Let je op je eigendommen? Wij zijn niet aansprakelijk voor verlies of diefstal van eigendommen in de praktijk.
 • In geval van calamiteiten dien je aanwijzingen van het personeel op te volgen.

 Voor onze trainingsruimtes gelden bovendien nog de volgende afspraken:

 • We willen niet dat je buitenschoenen draagt of schoenen met zwarte zolen in de trainingsruimte, omdat die kunnen afgeven. 
 • Om hygiënische redenen is het gebruik van een handdoek verplicht.
 • Wij stellen het op prijs als je je mobiele telefoon ook in de trainingsruimte uitzet.
 • Gewichten en andere materialen dienen na gebruik weer op hun plaats te worden teruggelegd.
 • Wij zijn niet aansprakelijk voor verlies of diefstal van je eigendommen.
 • We verzoeken je in te schrijven in de agenda voor de volgende training.
 • Wil je na het gebruik van je trainingsmap deze weer opbergen in het daarvoor bestemde kastje?
 • We stellen het zeer op prijs dat je je afmeldt als je niet kunt komen. 

Privacyreglement

Wij vinden het belangrijk dat er serieus wordt omgegaan met persoonlijke privacy en persoonsgegevens. Uiteraard gaan je fysiotherapeut en ondersteunend personeel zorgvuldig met de gegevens om. Hiervoor hebben wij de volgende afspraken gemaakt:

Privacy in de behandelruimtes

Wij vinden het belangrijk dat iedereen zich op zijn gemak voelt binnen onze praktijk. Al onze locaties beschikken over afgesloten behandelruimtes. De afspraak is dat je eerst aanklopt en wacht op een signaal, voordat de deur geopend wordt.

Privacybeleid

In dit privacybeleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Sinds 25 mei 2018 is de nieuwe wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Fysiotherapie Plus houdt zich in alle gevallen aan de geldende wet- en regelgeving, waaronder de AVG.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy beleid;
 • Verwerking van persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van je rechten omtrent jouw persoonsgegevens, je hier op willen wijzen en deze respecteren.

Als je na het doornemen van ons privacybeleid nog vragen hebt, kun je contact met ons opnemen.  

Klik hier voor de volledige tekst van de AVG.

Klachten

Natuurlijk doen jij en je fysiotherapeut er alles aan om de behandeling en het contact zo vlot en prettig mogelijk te laten verlopen. Toch kan het gebeuren dat je een klacht hebt over de behandeling van je fysiotherapeut. Een andere mogelijkheid is dat je ontevreden bent over de manier waarop je fysiotherapeut of zijn collega met je omgaat. Dan is het goed om je klacht kenbaar te maken. Niet alleen voor uzelf, maar ook voor andere patiënten en voor de kwaliteit van de fysiotherapie.

In gesprek met je fysiotherapeut

Allereerst is het de moeite waard om een gesprek aan te gaan met je fysiotherapeut of contact op te nemen met de praktijk waar je fysiotherapeut werkt, als je ontevreden bent. Het kan zijn dat je het moeilijk vindt om je klacht aan de orde te stellen. Een gesprek kan immers confronterend zijn. Neem dan iemand mee naar het gesprek, bijvoorbeeld je partner, een familielid of iemand anders die je vertrouwt.

Voor advies over de aanpak van het gesprek kun je terecht bij patiëntenorganisatie zoals Zorgbelang.
Bij Zorgbelang kun je ook een probleem melden in plaats van meteen een klacht in te dienen.

Waar kun je terecht met je klacht?

Levert een gesprek niet het gewenste resultaat op, dan kunt je bij drie instanties met je klacht terecht: De Klachtencommissie, de Commissie van Toezicht en het Regionaal Tuchtcollege. Welke instantie je kiest, is afhankelijk van het doel dat je wilt bereiken. Iedere commissie heeft namelijk een andere bevoegdheid om maatregelen te nemen. In alle gevallen behandelt een onafhankelijke commissie je klacht.

Wil je meer weten over de mogelijkheden van een bemiddelingsgesprek of heb je vragen over hoe en bij welke instantie een klacht het beste kan worden ingediend? Neem dan contact op met onze beroepsorganisatie: KNGF, Postbus 248, 3800 AE Amersfoort, tel. 033 467 29 29.