Psychosomatiek

De fysiotherapie volgens de Psychosomatiek

De psychosomatisch werkende fysiotherapeut is gespecialiseerd in de behandeling van spannings- en stressgerelateerde klachten en onbegrepen pijnklachten. Deze klachten worden ook wel psychosomatische klachten genoemd.

De oorzaak van deze klachten kan zowel van lichamelijke als geestelijke aard zijn of een combinatie daarvan. Er is sprake van psychosomatische klachten als de fysieke klachten verband houden met een verstoring in de balans tussen de lichamelijke en psychische belasting in relatie tot de omgeving. Een duidelijke medische diagnose is vaak niet te stellen, wat tot onbegrip kan leiden. Mogelijk ervaart u dat u meer gespannen en prikkelbaar bent. Of heeft u meer last van vermoeidheid en pijn.

De klachten kunnen verband houden met bepaalde levensomstandigheden zoals:

 • verhoogde werkdruk
 • conflicten
 • emotionele gebeurtenissen
 • relationele problemen
 • verlies van dierbaren
 • ernstige ziekteprocessen

Wanneer deze gebeurtenissen langere tijd bestaan kunnen ze u zodanig uit evenwicht brengen dat daardoor uw weerstand zowel fysiek als mentaal afneemt en psychosomatische klachten kunnen ontstaan.

Psychosomatische klachten kunnen zich uiten zich in:

Lichamelijke klachten zoals:

 • vermoeidheid
 • duizeligheid
 • spier- en gewrichtspijn
 • hoofdpijn, nekpijn en rugklachten
 • benauwdheid, druk op de borst, hartkloppingen
 • maag- en buikklachten
 • verlaagde weerstand
 • (chronische) onbegrepen pijnklachten

 

Psychische klachten zoals:

 • algeheel gevoel van onbehagen
 • lusteloos zijn
 • prikkelbaar, onrustig of gejaagd zijn
 • slecht slapen of te veel slapen
 • somber zijn, veel piekeren
 • angstig en onzeker zijn
 • niet meer kunnen genieten en ontspannen
 • geen zin in seks of dwangmatig met seks omgaan
 • overmatig eten, alcoholgebruik, roken en medicijngebruik.

 

Kortom… u bent uit balans.

Psychosomatiek

De psychosomatisch werkende fysiotherapeut begeleidt u in het herstellen van het verstoorde evenwicht tussen spanning en ontspanning en tussen belasting en belastbaarheid. De psychosomatisch werkende fysiotherapeut werkt volgens het bio-psycho-sociale model. De lichamelijke, psychologische en sociale aspecten waaronder uw leef- en werkomstandigheden worden bij de behandeling betrokken.

Allereerst zal er een gesprek en onderzoek plaatsvinden om u en uw klachten te begrijpen en om de relatie tussen lichamelijke klachten en de psychische gesteldheid in kaart te brengen. Naar aanleiding van uw hulpvraag, het gesprek en het onderzoek, wordt dan samen met u een behandelplan gemaakt. Er wordt een eigen actieve inbreng en inzet gevraagd in het herstel en veranderingsproces.

Het doel van de therapie kan zijn:

 • Inzicht krijgen in de oorzaak van de klacht en in de factoren die mogelijk de klachten in stand houden
 • Aanleren van ontspanning en bewust worden van de adem
 • Opvoeren van de belastbaarheid door gerichte langzaam toenemende fysieke belasting
 • Verfijnen van het gezonde lichaamsgevoel en lichaamsbewustwording
 • Aanvoelen en leren respecteren van grenzen, zowel lichamelijk als psychisch
 • Beeldvorming met betrekking tot ziektebeleving en dagelijks functioneren
 • Stimuleren van gedragsverandering om op een andere manier om te gaan met de klachten
 • Bevorderen van het vertrouwen in het lijfelijk functioneren, waardoor zelfvertrouwen en zelfbeeld positief beïnvloed worden

 

Samenwerken met andere deskundigen

Het complexe karakter van psychosomatische klachten vraagt veelal een samenwerking met andere disciplines zoals verwijzend arts, psycholoog en de bedrijfsarts.

Uitgelicht

Weer plek bij Zwanger Fit

Zwanger Fit is een actieve cursus voor vrouwen vanaf 16 weken zwangerschap tot 9 maanden na de bevalling. Inmiddels is er weer plek voor nieuwe…

Lees meer »