Afspraak maken

Hoe komt u bij ons terecht?

U kunt met uw klacht eerst naar uw huisarts, deze kan u doorverwijzen naar de fysiotherapeut. Uw behandelend specialist kan u ook doorverwijzen. Maar het kan tegenwoordig makkelijker.

Sinds 1 januari 2006 heeft u geen verwijsbriefje meer nodig voor de behandelingen of onderzoeken van een fysiotherapeut. Natuurlijk mag u eerst een afspraak maken met uw huisarts, maar het hoeft in principe niet meer. De huisarts blijft een centrale rol spelen in de coördinatie van uw zorg. De fysiotherapeut zal de huisarts blijven informeren, tenzij u aangeeft dat u dat niet wenst.

Indien u besluit om direct, dus zonder tussenkomst van een arts, naar de fysiotherapeut te gaan, dan zal deze eerst een screening uitvoeren.

Deze screening bestaat vooral uit een vraaggesprek; uw klacht wordt geïnventariseerd en er worden ook een aantal vragen gesteld die aanwijzingen kunnen geven voor andere onderliggende problematiek. Vaak vindt er op basis van de conclusies uit dit gesprek aansluitend een lichamelijk onderzoek plaats. Op deze wijze wordt bepaald of uw klacht geschikt is voor een fysiotherapeutische behandeling. Deze hele procedure (intake en onderzoek) zal meestal zo’n 45 minuten in beslag nemen.

Voor sommige aandoeningen is echter wel een verwijzing noodzakelijk. Dit zijn in de regel de aandoeningen die op de door de overheid samengestelde “Chronische Lijst” staan en mogelijk een langer behandeltraject behoeven. Het gaat dan bijvoorbeeld om chronische aandoeningen zoals MS of de ziekte van Parkinson. Maar ook de behandelingen na verschillende soorten operaties staan op deze lijst. Wij kunnen u hierover exact informeren.

Online een afspraak maken (nieuw sinds november 2021)

NIEUW: Online een afspraak maken of veranderen!

Via ons patëntenportaal kunt een eerste afspraak bij een van onze fysiotherapeuten maken of een afspraak verplaatsen: Patiëntenportaal
Gezien de drukte bij sommige therapeuten of specialisaties zou het kunnen zijn dat u niet op korte termijn een afspraak kunt inplannen.
Neem in dit geval op een andere manier contact met ons op. 

Andere manieren om een afspraak bij ons maken:

 • Telefoon: Het gemakkelijkste is om telefonisch een afspraak te maken.
  Onze afspraken worden centraal geregeld door onze receptionisten.
  Zij hebben een helder beeld van de mogelijkheden: 010 – 466 51 02 of:  010 – 820 0170

 • Langslopen: u kunt op iedere locatie van ons even langsgaan om met de aanwezige fysiotherapeuten een afspraak te maken.
  Zie ook de pagina met al onze locaties: locaties.

 • Online: Op deze website kunt u een formulier vinden waarmee u met ons in contact kan komen.
  Wij bellen u binnen 24 uur terug om een afspraak te maken. Zie ook onze contactpagina.

 • WhatsApp: U kunt onze WhatsApp service uitsluitend gebruiken voor het maken van een éérste afspraak: 0633224679

Wachtlijst

Wij werken zonder wachtlijst. Als je ons belt, streven wij ernaar om binnen 2 werkdagen een afspraak met je te maken op een van onze locaties. Wanneer je bijzondere wensen hebt, (bijvoorbeeld behandeling door een vrouw of een behandeling aan huis) kan het mogelijk iets langer duren.

Wij vinden dat je recht hebt op een goede, maar ook snelle behandeling. Mocht er door de verwijzend arts geoordeeld worden dat je met spoed behandeld moet worden, dan wordt er altijd met voorrang een afspraak gemaakt.

Om je nog beter van dienst te kunnen zijn wordt er op veel locaties ook in de avonduren gewerkt.

Onze hoofdlocatie