Klachtenregeling

Klachten

Natuurlijk doen jij en je fysiotherapeut er alles aan om de behandeling en het contact zo vlot en prettig mogelijk te laten verlopen. Toch kan het gebeuren dat je een klacht hebt over de behandeling van je fysiotherapeut. Een andere mogelijkheid is dat je ontevreden bent over de manier waarop je fysiotherapeut of zijn collega met je omgaat. Dan is het goed om je klacht kenbaar te maken. Niet alleen voor uzelf, maar ook voor andere patiënten en voor de kwaliteit van de fysiotherapie.

In gesprek met je fysiotherapeut

Allereerst is het de moeite waard om een gesprek aan te gaan met je fysiotherapeut of contact op te nemen met de praktijk waar je fysiotherapeut werkt, als je ontevreden bent. Het kan zijn dat je het moeilijk vindt om je klacht aan de orde te stellen. Een gesprek kan immers confronterend zijn. Neem dan iemand mee naar het gesprek, bijvoorbeeld je partner, een familielid of iemand anders die je vertrouwt.

Waar kun je terecht met je klacht?

Levert een gesprek niet het gewenste resultaat op, dan kunt je bij drie instanties met je klacht terecht: De Klachtencommissie, de Commissie van Toezicht en het Regionaal Tuchtcollege. Welke instantie je kiest, is afhankelijk van het doel dat je wilt bereiken. Iedere commissie heeft namelijk een andere bevoegdheid om maatregelen te nemen. In alle gevallen behandelt een onafhankelijke commissie je klacht.

Keurmerk Fysiotherapie : Klachtenregeling

Zie ook deze website : https://www.keurmerkfysiotherapie.nl/praktijk/klachtenregeling/
En dit document: Patiënt informatie dataverzameling Stichting Keurmerk Fysiotherapie