Onze therapeuten

Bij Fysiotherapie PLUS werken op het ogenblik 36 fysiotherapeuten. De meeste fysiotherapeuten zijn gespecialiseerd in één of meerdere aandachtsgebieden binnen de fysiotherapie. Ze voldoen allemaal aan de huidige kwaliteitscriteria en zijn aangesloten bij de Stichting Keurmerk Fysiotherapie. Zie hiervoor ook www.keurmerkfysiotherapie.nl

Janet Brand-van den Elst

Geregistreerd kinderfysiotherapeut
Voorburgstraat en CJG Crooswijksestraat

Kinderfysiotherapeut gespecialiseerd in het onderzoeken en behandelen van kinderen van 0-4 jaar met een motorische ontwikkelingsachterstand of een variant van bewegingsontwikkeling. Zoals bijvoorbeeld baby’s met een voorkeurshouding, baby’s die op hun billenschuiven of peuters die op hun tenen lopen, onzeker zijn in hun motoriek, afwijkend looppatroon hebben of vaak struikelen/vallen. Tijdens de intake wordt er naar de mogelijkheden van het kind zelf gekeken en wat er nodig is om beter tot ontwikkeling te komen.

Tijdens de behandeling krijgen ouders begeleiding en coaching in wat ze zelf kunnen doen om hun kind een zo goed mogelijke start te geven.
Naast vroeghulp heeft Janet affiniteit met het begeleiden en coachen van adolescente kinderen met spanningsklachten of onbegrepen pijnklachten. Bij de behandeling wordt een holistische aanpak gehanteerd, waarbij onder andere gebruik gemaakt wordt van lichaamsbewustzijn en mindfulness.

49037855204

Onze fitness instructeurs

Onze ondersteuning