Kwaliteit

Bij Fysiotherapie Plus willen we je de beste behandeling geven. We hebben kwaliteit hoog in ons vaandel staan. De titel Plus-praktijk mogen we voeren omdat onze praktijk regelmatig via een externe audit getoetst wordt op de hoogste kwaliteitseisen. 

Praktijken met een Plus-status zijn actief bezig met de kwaliteit van de zorg die ze leveren. Ze voldoen niet alleen de standaardeisen die wettelijk worden gesteld, maar gaan op het gebied van kwaliteit een stap verder. 

We hebben ook een HKZ-keurmerk dat gegeven wordt aan organisaties die serieus werk maken van kwaliteit van zorg. Maar de Plus-status gaat veel verder. Onze behandelingen zijn bewezen effectief, van aantoonbare kwaliteit en klantvriendelijk. . Vanzelfsprekend is dit een continu proces, met audits die steeds terugkeren.
Zie ook : https://www.hkz.nl

Klantbeoordelingen

Minstens net zo belangrijk als deze keurmerken vinden we wat onze klanten van ons vinden. Hun beoordelingen geven ons waardevolle informatie om ons te verbeteren. Daarom hebben we het onafhankelijke marktonderzoeksbureau Qualizorg gevraagd om onze klanten een vragenlijst in te laten vullen en ons het hele jaar door te laten beoordelen op verschillende onderdelen.
In 2023 hebben we 734 anonieme beoordelingen mogen ontvangen met als gemiddelde beoordeling een 9,2.
Zie ook: https://www.qualiview.nl/voor-patienten-en-clienten

BIG-registratie

Uiteraard staan al onze fysiotherapeuten ingeschreven in het BIG-register. Daarin staan alle zorgprofessionals met een beschermde beroepstitel ingeschreven. Alleen wie in het BIG-register staat, mag de bij het beroep horende voorbehouden handelingen zelfstandig uitvoeren. Al onze fysiotherapeuten hebben de officiële opleiding tot fysiotherapeut afgerond.  Daarnaast hebben veel van onze collega’s specialisaties gevolgd waardoor ze mensen met lichamelijke en of psychische klachten nog beter kunnen helpen.
Zie ook : https://www.bigregister.nl

Centraal Kwaliteitsregister

Al onze fysiotherapeuten zijn daarnaast opgenomen in het Centraal Kwaliteitsregister van de beroepsorganisatie, het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF). Hiermee willen we nog eens extra waarborgen dat onze kwaliteit gehandhaafd blijft. Het KNGF voert een actief beleid om de kwaliteit in de fysiotherapie constant te waarborgen. Fysiotherapeuten die in het kwaliteitsregister staan, voldoen aan de specifieke kwaliteitseisen van de KNGF zoals het behandelen volgens wetenschappelijk onderbouwde richtlijnen, praktijkervaring, (bij)scholing en vakoverleg.
Zie ook : https://www.kngf.nl/vakgebied/kwaliteit/ckr.html

Fys’Optima

Fysiotherapie Plus is tot slot aangesloten bij Fys’Optima, het grootste landelijke kwaliteitsnetwerk van fysiotherapiepraktijken in Nederland. Daarin werken meer dan 250 fysiotherapiepraktijken samen. Fys’Optima staat voor: transparante individuele fysiotherapie naar hedendaagse inzichten, goede informatievoorziening, heldere therapie- en trainingsopbouw, professionele ondersteuning om begeleidende training in de thuissituatie mogelijk te maken (onder meer via ons FysioWorkout systeem). Verder hebben de praktijken die bij Fys’Optima zijn aangesloten, speciale trainingsprogramma’s voor bijvoorbeeld rugklachten, nekklachten, diabetes en COPD en daarnaast krijgt elke cliënt een therapieprogramma op maat. Tot slot volgen Fys’Optima-partners de relevante ontwikkelingen in het vakgebied van de fysiotherapie op de voet en passen behandelmethodes aan als nieuwe inzichten daar aanleiding toe geven.
Zie ook : https://www.fysoptima.nl/over-fys-optima