Betalingsvoorwaarden

1.1 Betalingsvoorwaarden van de fysiotherapiepraktijk aan de cliënt

 1. Deze betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de
  behandelingsovereenkomst tussen u als cliënt en de fysiotherapeut.
 2. Afspraken dienen 24 uur van tevoren geannuleerd te worden. Afspraken die niet
  of te laat geannuleerd worden, zullen in rekening worden gebracht.
 3. Bij aankoop van oefenmateriaal en overige ondersteunende producten
  dienen cliënten het gekochte product eerst via de pin of contant af te rekenen
  voordat het product wordt overhandigd.
  Op bijna alle locaties is een vorm van pinbetaling mogelijk via een betaalautomaat
  of een Sumup. Waar pinbetaling niet mogelijk is zullen cliënten contant moeten
  betalen.
 4. Voor cliënten die recht hebben op vergoeding van de behandelkosten door de
  zorgverzekeraar zal door Fysiotherapie Plus de declaratie via Vecozo worden
  ingediend.
 5. Cliënten die in aanmerking willen komen voor vergoeding van de behandelkosten
  door de zorgverzekeraar dienen voldoende verzekerd te zijn voor
  fysiotherapeutische zorg, zich te identificeren en het daaraan gekoppelde BSN te
  verstrekken.
 6. Als cliënten geen recht hebben op vergoeding van de fysiotherapeutische zorg zal
  Fysiotherapie Plus in eerste instantie vragen de kosten contant of via de pin te
  betalen.
  Op bijna alle locaties is een vorm van pinbetaling mogelijk via een betaalautomaat
  of een Sumup. Waar pinbetaling niet mogelijk is zullen cliënten contant moeten
  betalen.
 7. Mocht dit niet gebeuren dan wordt de declaratie uit handen gegeven aan het
  factoringbureau Infomedics. De betalingsvoorwaarden van Infomedics staan op:
  https://www.infomedics.nl/wat-zijn-de-betalingsvoorwaarden
 8. Indien u met de behandelend fysiotherapeut bent overeengekomen dat de
  betaling door overmaking mag worden voldoen geldt een betalingstermijn
  van 14 dagen.
 9. U kunt het bedrag overmaken op bankrekeningnummer NL17INGB0004866980
  (BIC: INGBNL2A) ten name van Fysiotherapie Plus te Rotterdam.
  Vermeld bij (elektronische) betaling altijd het betalingskenmerk.
 10. Indien de volledige betaling niet binnen 14 dagen na de factuurdatum is
  ontvangen, sturen wij u een herinneringsbrief of nemen we telefonisch contact op.
  Deze herinnering geldt ook als ingebrekestelling en stelt u in de gelegenheid om
  het factuurbedrag alsnog binnen 14 dagen aan ons te voldoen.
 11. Indien wij niet binnen 14 dagen na de datum van de herinnering uw betaling
  hebben ontvangen, bent u in verzuim. Vanaf dat moment brengen wij kosten in
  rekening. De extra kosten zijn een percentage van het notabedrag met een
  minimum van € 40,00 plus de wettelijke consumentenrente.
 12. Uw betaling strekt in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in
  mindering van de rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom.
 13. Alle gerechtelijke en/of buitengerechtelijke kosten, die verband houden met het innen van de gedeclareerde bedragen, komen voor uw rekening.
 14. Voor de verkoop van trainingsabonnementen geldt dat inschrijving via het inschrijfformulier alleen de mogelijkheid biedt om via automatische incasso te betalen. De incasso vindt plaats op of rond de eerste werkdag van de maand.