Klachten bij ouderen en revalidatie

Iedereen wil zo gezond en fit mogelijk ouder worden. Veel bewegen draagt daaraan bij. Alleen kan dat soms lastig zijn omdat het lichaam minder beweeglijk en soepel wordt. Dit kan voor problemen zorgen die van invloed zijn op de kwaliteit van leven. Het kan dan nuttig zijn om begeleiding te krijgen van een fysiotherapeut die gespecialiseerd is in het werken met ouderen en revalidatie. 

Oorzaak ouderdomsklachten

Wie ouder wordt, kan te maken krijgen met slijtageklachten van de gewrichten (artrose) en botontkalking (osteoporose). Soms ontstaan gelijktijdig andere klachten zoals hart- en vaatziekten en dementie en andere aandoeningen. 

Elke ouderdomsklacht vraagt om een specifieke behandeling, die vaak in nauwe samenwerking met huisarts, verpleeghuisarts, de thuiszorg of medisch specialist specialist en jezelf tot stand komt. 

Zo’n behandeling kan gegeven worden door een fysiotherapeut die zich gespecialiseerd heeft in het behandelen van ouderen: een geriatriefysiotherapeut.

Onze geriatriefysiotherapeuten hebben uitgebreide kennis van aandoeningen die vaak voorkomen op oudere leeftijd, zoals dementie, een beroerte en Parkinson en zorgen voor een bijpassende fysiotherapiebehandeling. We kunnen ook helpen wanneer het aankleden, lopen, opstaan, fietsen, wassen of het uitvoeren van andere dagelijkse activiteiten lastiger wordt. 

We helpen mensen om te revalideren na bijvoorbeeld een val waarbij een ze gebroken heup hebben opgelopen. Verder kunnen we je helpen als je kracht of conditie verliest. Dit doen we allemaal met hetzelfde doel: zorgen dat je zo lang mogelijk een gezond, prettig en vooral zelfstandig leven kunt leiden. 

Verder begeleiden we ouderen die niets mankeren. Door het volgen van een speciaal bewegingsprogramma in groepsverband, kunnen ze zorgen dat ze zo lang mogelijk fit en gezond blijven als ze zijn. 

Trauma

Ook helpen we mensen om te revalideren na operatie een ernstig trauma. Wij werken bij ernstige trauma’s samen met de traumachirurgen het Erasmus MC. In dit vaak langdurige en ingewikkelde traject overleggen we een- of tweemaal per maand in dit netwerk om het herstelproces zo goed mogelijk te laten verlopen. Een gespecialiseerd trauma fysiotherapeut heeft een intensieve opleiding gehad van traumachirurgen.

Diagnose 

De behandeling begint met een intakegesprek waarmee de klachten in kaart worden gebracht. De geriatrisch fysiotherapeut bespreekt en test je gezondheid en hoe je functioneert in het dagelijks leven. 

Om de thuissituatie goed in kaart te brengen kan het soms handig zijn wanneer de geriatrisch fysiotherapeut bij je thuis komt. Zij of hij kan dan goed inschatten tegen welke beperkingen je aanloopt en helpen bij het zoeken naar een goede oplossing. 

Behandeling

De geriatrisch fysiotherapeut stelt samen met jou een behandelplan op. Dit plan is gebaseerd op wat je kunt en op wat je wil bereiken. Ook is het gericht op je persoonlijke situatie: woon je bijvoorbeeld gelijkvloers, of moet je elke dag traplopen? 

De behandeling bestaat meestal uit oefentherapie. Denk hierbij bijvoorbeeld aan looptraining, evenwichtsoefeningen, valpreventie, arm- en handtraining, oefenen van het opstaan uit een bed of stoel of beter leren traplopen. 

Ook geeft de geriatrisch fysiotherapeut advies aan je partner, gezinsleden en/of mantelzorgers. De behandeling kan zowel in de praktijk plaatsvinden als bij je thuis. 

Het doel van de behandeling is het herstel van verloren functies, het behouden en waar mogelijk vergroten van zelfredzaamheid en kwaliteit van leven.

Meer informatie en kosten

Bij Fysiotherapie Plus willen wij altijd zorgen dat je de best mogelijke zorg krijgt. Zorgverzekeraars vergoeden geriatriefysiotherapie via het aanvullende pakket.

Je kunt je polisvoorwaarden lezen of contact opnemen met je zorgverzekeraar. En anders kan geriatriefysiotherapeut aan je uitleggen hoe het zit.

Voor vragen over of mogelijkheden voor behandeling kun je altijd contact opnemen met onze praktijk, via telnr. 010 466 51 02 of door het sturen van een e-mail naar info@fysiotherapieplus.nl.

Ons team

  • Rick Zee, fysiotherapeut, aandachtsgebied mannelijke bekkenbodem, geriatriefysiotherapeut, dry needling, traumazorg
  • Noor Kwakkenbos, fysiotherapeut, geriatriefysiotherapeut

Wij kunnen u helpen

U kunt terecht op de volgende locaties