Kinderfysiotherapie

Waarom kinderfysiotherapie?

Veilig en modern

Door te spelen en te bewegen ontwikkelen kinderen. Elk kind leert op zijn eigen manier en in zijn eigen tempo leert het kind zijn omgeving en zichzelf kennen. Meestal gaat dit goed en bijna ongemerkt. Maar bij sommige kinderen duurt het langer of verloopt de ontwikkeling anders dan bij leeftijdgenoten. Deze kinderen hebben meer oefening nodig om een bepaalde beweging of vaardigheid onder de knie te krijgen. Soms moet een kind, door een ziekte of aandoening, ook leren om met minder mogelijkheden zo optimaal mogelijk verder te gaan.

Al deze kinderen kunnen baat hebben bij behandeling door een kinderfysiotherapeut

 

Welke kinderen gaan naar de kinderfysiotherapeut?

De kinderfysiotherapeut is gespecialiseerd in het onderzoeken en behandelen van baby’s, peuters, schoolkinderen en jongeren tussen 0 en 18 jaar.

Een baby ontwikkelt zich van liggen, rollen, zitten en kruipen tot staan en lopen. Bij baby’s zijn er signalen die kunnen wijzen op een motorisch probleem of een ontwikkeling die anders verloopt.

 • Een duidelijke voorkeurshouding (hoofdje steeds naar één kant, beweegt één lichaamshelft meer dan de andere zijde) met of zonder een afplatting van het hoofd;
 • Veel huilen en/of heel gespannen zijn;
 • Een langzamere ontwikkeling dan bij leeftijdsgenootjes;
 • Weinig kracht hebben, overstrekken en moeite met veranderen van houding;
 • Weinig bewegen of steeds dezelfde bewegingen maken.

 

Een peuter leert rennen, springen en klimmen, fietsen op een driewieler. Soms gaat het anders. Ook bij de peuter kan de ontwikkeling anders verlopen waarvoor de kinderfysiotherapeut mee zou kunnen kijken.

 • Later lopen of anders lopen;
 • Veel vallen;
 • Onhandig bewegen met klein of groot speelgoed;
 • Opvallend verschil tussen de linker en rechter lichaamshelft.

 

Een schoolkind leert steeds fijnere en moeilijkere vaardigheden zoals bijvoorbeeld fietsen op een gewone fiets, zwemmen en rolschaatsen. Het kind leert vaardigheden die nodig zijn op school zoals knutselen, schrijven en gymmen. Wanneer toch naar de kinderfysiotherapeut?

Let dan op:

 • Niet meekomen op school, bijvoorbeeld minder leesbaar en langzaam schrijven;
 • Onhandig en minder soepel bewegen dan leeftijdsgenootjes;
 • Door overgewicht weinig of niet naar een sportclub gaan;
 • Veel blessures bij sport en spel;
 • Moeite hebben met zichzelf aankleden en verzorgen;
 • Langer dan twee jaar zwemles zonder diploma;
 • Opvallen door onhandigheid tijdens gymles of buitenspelen.

 

Ook jongeren tot 18 jaar ontwikkelen zich verder. Ze gaan zelfstandig naar de middelbare school, zitten op een sportvereniging of hebben al een baantje. Deze jongeren kunnen naar de kinderfysiotherapeut omdat ze iets mankeren:

 • sportblessures die langzaam herstellen;
 • luchtwegaandoeningen zoals astma;
 • hoofdpijn en/of hyperventilatie.

 

Kinderen van alle leeftijden kunnen natuurlijk met de volgende problemen terecht bij een kinderfysiotherapeut voor een goede begeleiding:

 • Chronische aandoeningen aan zenuwstelsel, skelet of longen ( bijvoorbeeld Cerebrale Parese, Astma en Dyspraxie);
 • Overgewicht;
 • Na een ongeval;
 • Tijdens of na een langdurige ziekte;
 • Vragen over goed en verantwoord bewegen.

 

Speciaal voor kinderen

Wat doet de kinderfysiotherapeut?

De kinderfysiotherapeut kan door een gesprek met de ouders / verzorgers het probleem inventariseren. De kinderfysiotherapuet wil eerst een goed beeld krijgen van de mogelijkheden van het kind. Zij gaat praten met de ouders/ verzorgers en eventueel met het kind om duidelijk te krijgen waarom het kind bij de kinderfysiotherapeut komt. Soms wordt er ook informatie verzalmelt bij anderen zoals de huisarts of de leerkracht.

Vervolgens wordt het kind geobserveerd en onderzocht. Een motorische test kan een onderdeel zijn van dit onderzoek. Zij zal hierdoor antwoorden proberen te vinden op:

 • Wat kan/doet het kind?
 • Waarom beweegt het op deze manier?
 • Hoe probeert het kind zelf zijn probleem op te lossen en wat kan de kinderfysiotherapeut hieraan bijdragen?

 

Het resultaat van het gesprek en onderzoek wordt met de ouders/ verzorgers besproken. Als het probleem niet op het terrein van de kinderfysiotherapie ligt wordt contact opgenomen met de verwijzer voor een ander traject.

Samen met de ouders wordt er een doel van de behandeling gesteld. Bijvoorbeeld “het kind kan los lopen”of “het kind kan leesbar en snel genoeg schrijven”.

Het uitgangspunt vormt het stimuleren van de optimale ontwikkeling van het kind zodat het beter kan bewegen en goed kan functioneren.

De behandeling bestaat voor een belangrijk deel uit het geven van instructies en adviezen en het doen van oefeningen. U kunt op die manier samen met uw kind ook thuis spelen en oefenen.

Het speelgoed en oefenmatriaal die we gebruiken is speciaal aangepast aan de leeftijd en beleving van het kind. Het is bedoelt om bepaalde bewegingen uit te lokken en plezier in bewegen te vergroten.

Aan het eind van de behandeling kijken we of het behandeldoel bereikt is en wordt een brief naar de huisarts en/of specialist gestuurd, tenzij u hier bezwaar tegen heeft.

 

Waar werkt de kinderfysiotherapeut?

Wij werken vooral in onze nieuwe praktijk aan de Voorburgstraat 14 om de hoek bij het Gezondheidscentrum Gordelweg. Hier hebben we meerdere kindvriendelijke oefenruimtes en veel oefenmatriaal wat bij elke leeftijd aansluit. Bij hele jonge kinderen komen we ook aan huis voor de behandeling.

 

Is uw kind in goede handen?

Onze kinderfysiotherapeuten hebben na de basisopleiding fysiotherapie de vervolgopleiding kinderfysiotherapie gevolgd. Hierna zijn ze als erkend kinderfysiotherapeut geregistreerd in het Centraal Kwalitseitsregister Fysiotherapie. Dit betekend dat we voldoen aan alle kwaliteitseisen.

We zijn gespecialiseerd in het behandelen van kinderen tussen 0 en 18 jaar, we werken altijd volgens een behandelplan. Waar nodig in overleg met andere specialisten zoals de arts en de leerkracht. En ook met de logopedist, de orthopedagoog, de psycholoog en de diëtiste die op hetzelfde adres werken voor het kindercentrum Octoplus.

In de praktijk FysiotherapiePlus en Octoplus werken drie kinderfysiotherapeuten waarvan één in opleiding. Dit zijn  Petra Ketelaar, Anouk Vogels en Jorina Dogterom.

 

Hoe kan mijn kind verwezen worden naar de kinderfysiotherapeut?

Vaak zijn het de ouders of de leerkrachten die signaleren dat het kind een probleem heeft met het bewegen. Maar ook de huisarts, de jeugdarts ( consultatiebureau of schoolartsendienst), de kinderarts, de logopedist of de psycholoog zien of een kind in zijn ontwikkeling belemmerd wordt.

U kunt met een arts spreken over een verwijzing, maar u kunt ook zonder verwijsbrief bij de kinderfysiotherapeut terecht.

Bij de behandeling door onze kinderfysiotherapeuten worden de kosten geheel of gedeeltelijk vergoed door de zorgverzekeraar. Dit kunt u nagaan op uw polis of informeer ernaar bij uw eigen zorgverzekering.

Bij de inschrijving wordt gevraagd naar een identificatie Dit kan een ID-kaart, een paspoort of een bijschrijving in het paspoort van de ouder zijn.

Uitgelicht

Weer plek bij Zwanger Fit

Zwanger Fit is een actieve cursus voor vrouwen vanaf 16 weken zwangerschap tot 9 maanden na de bevalling. Inmiddels is er weer plek voor nieuwe…

Lees meer »