Kinderfysiotherapie

De kinderfysiotherapeut is gespecialiseerd in het behandelen van kinderen tussen 0 en 18 jaar die zich langzamer of anders ontwikkelen dan leeftijdsgenoten. Ook kan een fysiotherapeut kinderen leren omgaan met beperkingen die aangeboren zijn of die ontstaan door een ziekte.  

Klachten van kinderen

We behandelen kinderen van alle leeftijden. Van baby’s die veel huilen of zich overstrekken, peuters en kleuters die minder durven dan leeftijdsgenoten, basisschoolleerlingen die niet goed meekomen met de gym of problemen hebben met hun fijne motoriek  tot tieners met lichamelijke klachten en kinderen met een lichamelijke beperking. 

Klachten kunnen allerlei andere oorzaken hebben, uiteenlopend van een gebrek aan conditie of kracht, motorisch onvermogen, een ontwikkelingsachterstand tot een aangeboren aandoening, een ongeluk of een operatie. Ook krijgen we steeds meer kinderen in onze praktijk met lichamelijke klachten doordat ze te weinig bewegen of een slechte houding hebben. 

Diagnose 

De kinderfysiotherapeut voert eerst een gesprek met het kind en de ouder(s), om een goed beeld van het probleem van een kind te krijgen. Soms is het ook nodig om een leerkracht of arts om informatie te vragen. 

Daarna zal de kinderfysiotherapeut het kind tijdens een aantal vervolgafspraken observeren en onderzoeken. Om er zo achter te komen wat een kind doet en kan, waarom het op een bepaalde manier beweegt. En wat een kind zelf doet om zijn probleem op te lossen en wat de kinderfysiotherapeut kan bijdragen. 

Vervolgens maakt de kinderfysiotherapeut een behandelplan, in samenspraak met de ouders. Als er problemen zijn die niet alleen door de kinderfysiotherapeut behandeld kunnen worden, krijgen ouders de mogelijkheid om hun kind door het multidisciplinaire team van OctoPlus te laten screenen. Wanneer de kinderfysiotherapeut het kind niet kan behandelen, wordt contact opgenomen met de arts die het kind heeft doorverwezen voor een eventueel ander traject. 

Behandeling

Het doel van de behandeling is het stimuleren van de optimale ontwikkeling van een kind zodat hij of zij beter kan bewegen en beter kan functioneren. We werken met speelgoed en oefenmateriaal dat is aangepast aan de leeftijd en de beleving van kinderen. Het is bedoeld om bepaalde bewegingen uit te lokken en plezier in bewegen te vergroten. 

Voor een belangrijk deel bestaat de behandeling uit het geven van instructies en adviezen en het doen van oefeningen. Zo kun je ook thuis spelenderwijs oefenen met je kind. 

In de loop van het behandeltraject wordt er gekeken of een kind vooruit gaat en aan het einde wordt gekeken of het behandeldoel is bereikt of dat vervolgstappen nodig zijn. 

De kinderfysiotherapeut stuurt altijd een brief naar de huisarts of de medisch specialist die het kind heeft doorverwezen. Soms gebeurt dit na intake en onderzoek en altijd na het afsluiten van de behandeling. Tenzij je hier als ouder bezwaar tegen hebt. 

Kids4Fit voor kinderen met overgewicht

Er is een toenemende groep kinderen met overgewicht die wij samen met de diëtiste en pedagoog begeleiden via het programma Kids4fit! Rotterdam. Dat is een multidisciplinair behandelprogramma voor kinderen (8-12 jaar) met overgewicht/ obesitas en hun ouders. 

Behandeling 

Zowel de kinderen als hun ouders volgen drie maanden lang een intensief trainings- en begeleidingsprogramma. Doel van het programma, dat wordt begeleid door een fysiotherapeut, diëtist en pedagoog, is om plezier in beweging te krijgen en een gezonde voedings- en beweegpatroon aan te leren. 

Ook leert een kind lekker in zijn vel te zitten en krijgen ouders ondersteuning bij de opvoeding. Na het programma van drie maanden, volgt een jaar lang aanvullende begeleiding. Ouders en kinderen krijgen dan nog begeleiding van een dieet, voortzetting van de pedagogische ondersteuning als dat nodig is en ook krijgen kinderen voorlichting over de sport- en spelmogelijkheden in hun buurt. 

Meer informatie en kosten 

Bij Fysiotherapie Plus willen wij altijd zorgen dat je de best mogelijke zorg krijgt. Vaak zie je als ouder zelf dat je kind problemen heeft. Maar ook op school, je huisarts, de consultatiebureauarts of ergens anders kan dat iemand opvallen.  Je kunt je door je huisarts of een medisch specialist laten verwijzen. 

Maar je kunt ook zonder verwijzing bij de kinderfysiotherapeut terecht. Alleen wanneer je kind aan huis behandeld moet worden of wanneer er behandeling nodig is bij een kinderbekkenfysiotherapeut is er altijd een doorverwijzing nodig. 

De kosten van kinderfysiotherapie worden helemaal of gedeeltelijk vergoed door je verzekeraar. Je kunt je polisvoorwaarden lezen of contact opnemen met je zorgverzekeraar. En anders kan je kinderfysiotherapeut uitleggen hoe het zit.

Bij inschrijving bij ons wordt gevraagd om een legitimatiebewijs. Voor vragen over of mogelijkheden voor behandeling kun je altijd contact opnemen met onze praktijk, via telnr. 010 466 51 02 of door het sturen van een e-mail naar info@fysiotherapieplus.nl.

Ons team

Wij hebben vier kinderfysiotherapeuten met elk hun eigen specialisaties:

  • Janet Brand-Van den Elst, kinderfysiotherapeut is gespecialiseerd in onderzoeken en behandelen van kinderen met een motorische ontwikkelingsachterstand, het werken met hele jonge kinderen, 0-4 jaar. Ook is zij gespecialiseerd in het coachen van kinderen met spannings- en pijnklachten zonder duidelijke oorzaak. 
  • Jorina de Vrij-Dogterom, master kinderfysiotherapeut, is gespecialiseerd in schrijfproblemen en het onderzoeken en behandelen van baby’s met een voorkeurshouding en het onderzoeken en behandelen van kinderen in de leeftijd van 0 tot 12 jaar. Ook is zij aanspreekpunt voor kinderen met overgewicht.
  • Eileen Karreman, geregistreerd kinderfysiotherapeut
  • Kelsey van der Veer, master kinderfysiotherapeut i.o.  

Zij werken onder meer samen met de disciplines logopedie, diëtetiek en kinderpsychologie en met scholen.

Wij doen dit op de volgende locaties:

  • Voorburgstraat 14
  • CJG Crooswijk, Crooswijksestraat 115 
  • Sint Jobsweg 10