Fysiotherapie PLUS sluit in 2023 geen contract af met Zorg en Zekerheid

Belangrijk bericht voor onze patiënten die verzekerd zijn bij Zorg en Zekerheid.

Zo lang onze praktijk bestaat hebben wij met alle bestaande zorgverzekeraars contracten kunnen afsluiten. Helaas gaat daar in 2023 verandering in komen. 

We zijn nog in afwachting van een reactie van Zorg en Zekerheid op ons schrijven, maar het lijkt er sterk op dat we geen contract met deze zorgverzekeraar zullen gaan afsluiten. Het aanbod wat ons (en alle fysiotherapeuten in Nederland) is aangeboden is simpelweg onacceptabel. Samen met ons hebben heel veel fysiotherapeuten (en zeker in Rotterdam) ons voorbeeld gevolgd. 

U kunt nog steeds bij ons behandeld worden, maar we zullen de nota hiervoor aan u meegeven. Deze nota dient u zelf te voldoen. U kunt hierna wel (een gedeelte) hiervan bij Zorg en Zekerheid declareren.

In de afgelopen jaren hebben wij hard gewerkt de kwaliteit van onze behandelingen en service. Wij stellen hier hoge eisen aan en laten dat jaarlijks door een onafhankelijke instelling controleren.

Helaas zijn er zorgverzekeringsmaatschappijen die hier niet aan bijdragen. Naast een veel te lage vergoeding, die allang niet meer kostendekkend is, worden er eisen gesteld aan die niet bijdragen aan een goede kwaliteit. Deze tijdrovende eisen gaan van uw behandeltijd af. Wij raden u dringend aan om u goed te informeren met betrekking tot uw zorgverzekering. Als u zelf voor 31 december uw oude zorgverzekering opzegt, heeft u tot 1 februari de tijd om een nieuwe zorgverzekering af te sluiten.