Fysiotherapie bij kanker

Wanneer je te horen krijgt dat je kanker hebt, komt er veel op je af. Zowel emotioneel, als lichamelijk krijg je veel te verduren. Je kunt door de behandeling last krijgen van bijwerkingen, zoals sterke vermoeidheid, een verslechtering van je conditie en krachtverlies. Deze kunnen tot lang na de behandeling blijven bestaan. 

Uit onderzoek blijkt dat fysiotherapie kan zorgen dat je je beter voelt, zowel voor, tijdens als na je behandeltraject tegen kanker. 

Klachten

Fysiotherapie bij kanker richt zich op de lichamelijke, psychische, sociale en functionele klachten die kunnen ontstaan tijdens of na behandeling. Functionele klachten zijn klachten die ontstaan zonder er een duidelijk aanwijsbare, lichamelijke oorzaak voor is.  

De fysiotherapeut geeft advies en waar nodig begeleiding bij het omgaan met de ziekte en het herstel ervan. En bij het in stand houden en verbeteren van de conditie, beweeglijkheid en spierkracht. 

Ook geeft hij of zij je begeleiding bij het verminderen van vermoeidheidsklachten. Omdat er na verloop van tijd samen wordt getraind met andere mensen die kanker hebben of hebben gehad, is er ook contact met lotgenoten. 

Diagnose 

De eerste afspraak is bij een oncologiefysiotherapeut. Samen worden trainingsdoelen vastgesteld. Ook worden een paar lichamelijke testen gedaan om het startniveau vast te stellen en er wordt een rondleiding door de praktijk gegeven. 

Behandeling

De fysiotherapeut stelt een individueel trainingsprogramma op, op basis van de testuitslagen. De eerste drie keer train je samen met de fysiotherapeut. Daarna train je samen met een groep met mensen die ook kanker hebben of hebben gehad. Dit gebeurt onder begeleiding van twee gespecialiseerde fysiotherapeuten. 

Ook is het mogelijk om individueel door te trainen. In dat geval duurt de training 30 minuten. De training van de groepstraining duurt een uur. 

Opbouwprogramma

Het programma is als volgt opgebouwd:

  • Een intakegesprek met een gespecialiseerde fysiotherapeut
  • Twee tot drie individuele trainingen met gespecialiseerde fysiotherapeut
  • Drie maanden groepstraining, twee tot drie keer per week
  • Zes maanden groepstraining, één tot twee keer per week, 

Elke 8 weken wordt er gekeken hoe het gaat. Alle testen worden dan herhaald en eventuele vragenlijsten worden opnieuw afgenomen om zo in kaart te kunnen brengen hoe het gaat en trainingsdoelen te kunnen aanpassen als dat nodig is. 

Oedeemfysiotherapie 

Wij kunnen mensen met kanker ook ondersteuning bieden bij littekentherapie en lymftaping.

Kosten en meer informatie

Bij Fysiotherapie Plus willen wij altijd zorgen dat je de best mogelijke zorg krijgt. Verzekeraars vergoeden het programma grotendeels via het aanvullende pakket.

Je kunt je polisvoorwaarden lezen of contact opnemen met je zorgverzekeraar. En anders kun je  oncologiefysiotherapeut uitleggen hoe het zit. 

Voor vragen of mogelijkheden over de behandeling kun je altijd contact opnemen met onze praktijk, via telnr. 010 466 51 02 of door het sturen van een e-mail naar info@fysiotherapieplus.nl.

Ons team dat de training verzorgt en oedeemtherapie geeft, bestaat uit: 

  • Susan Fagel, fysiotherapeut, oedeemfysiotherapeut
  • Isaac Neumann, fysiotherapeut, master manueeltherapeut, oedeemfysiotherapeut, verbonden aan het Claudicationetwerk
  • Minela Pervanic, fysiotherapeut, oedeemfysiotherapeut, master psychosomatische fysiotherapeut, dry needling

Wij doen dit op de volgende locaties

  • Schiedamseweg 185
  • Bergweg plantsoen 390
  • Voorburgstraat 14