Klachten bij baby’s en kinderen

Kinderen ontwikkelen zich door te spelen en te bewegen. Elk kind ontwikkelt zich op zijn eigen manier en tempo. Soms duurt het langer of gaat de ontwikkeling anders dan bij andere kinderen. Kinderen kunnen met de hulp van een kinderfysiotherapeut oefenen om bepaalde vaardigheden of bewegingen onder de knie te krijgen. En soms kan een kinderfysiotherapeut een kind dat door een ziekte een beperking heeft, daarmee leren omgaan. 

Baby’s 

Zelfs bij baby’s zijn er signalen die kunnen wijzen op een motorisch probleem. Een kind kan bijvoorbeeld veel huilen en zich overstrekken, door te veel spierspanning. Ook kan het een voorkeurshouding hebben bij het liggen, waardoor het hoofdje afgeplat kan raken. Verder kan zijn motorische ontwikkeling trager verlopen, waardoor je kindje niet gaat rollen, zitten of lopen. Het kan ook zo zijn dat je baby motorische problemen heeft omdat het te vroeg geboren is. Daarnaast is de kinderfysiotherapeut er voor kinderen met motorische problemen door (aangeboren) afwijkingen. 

Peuters en kleuters

Tijdens de peuter- en kleuter fase leren kinderen veel verschillende dingen: rennen, springen, klimmen, een bal gooien, fietsen, huppelen, zwemmen, kleien, knutselen, tekenen en ga zo maar door. De ene peuter is motorisch verder dan de andere. Maar het kan zijn dat het je als ouder opvalt dat je kind minder durft of kan, of dat je signalen krijgt van de leidster van de kinderopvang of de juf op school. Het kan dan goed zijn om de kinderfysiotherapeut te raadplegen. 

Basisschool en middelbare school

Eenmaal op de basisschool beseffen kinderen zich steeds beter dat ze anders bewegen dan leeftijdsgenootjes. Kinderen kunnen hier last van hebben. En zowel op de basisschool als op de middelbare school kan het opvallen dat een kind niet meekomt bij de gymles of een slecht leesbaar handschrift heeft. Dit kunnen redenen zijn om de kinderfysiotherapeut te raadplegen. 

Verder kunnen kinderen met lichamelijke klachten, door een sportblessure, te weinig bewegen, een slechte lichaamshouding hebben of moeten herstellen van een operatie of een breuk, terecht bij de kinderfysiotherapeut. 

Behandeling door de kinderfysiotherapeut 

De kinderfysiotherapeut kan samen met de ouder(s) en het kind kijken wat de oorzaak is en mogelijk helpen om het probleem op te lossen of ermee om te leren gaan. Er zijn individuele en groepstrainingen. 

Daarnaast is er een toenemende groep tieners met overgewicht die we samen met een diëtiste begeleiden via het multidisciplinaire behandelprogramma voor kinderen en ouders. 

Kinderbekkenfysiotherapeut

Soms lukt het kinderen niet goed om zindelijk te worden of hebben ze als ze ouder dan 5 jaar zijn, nog regelmatig een ongelukje. Ook kan een buikoperatie, een aangeboren afwijking of een vervelende ervaring problemen geven bij het plassen of poepen. Een kinderbekkenfysiotherapeut kan dan samen met het kind en de ouder(s) werken aan het probleem. 

Meer informatie en kosten 

Bij Fysiotherapie Plus willen wij altijd zorgen dat je de best mogelijke zorg krijgt. Vaak zie je als ouder zelf dat je kind problemen heeft. Maar ook op school, je huisarts, de consultatiebureauarts of ergens anders kan dat iemand opvallen.  Je kunt je door je huisarts of een medisch specialist laten verwijzen. 

Maar je kunt ook zonder verwijzing bij de kinderfysiotherapeut terecht. Alleen wanneer je kind aan huis behandeld moet worden of wanneer er behandeling nodig is bij een kinderbekkenfysiotherapeut is er altijd een doorverwijzing nodig. 

De kosten van kinderfysiotherapie worden helemaal of gedeeltelijk vergoed door je zorgverzekeraar. Je kunt je polisvoorwaarden lezen of contact opnemen met je zorgverzekeraar. En anders kan je kinderfysiotherapeut uitleggen hoe het zit.

Bij inschrijving bij ons wordt gevraagd om een legitimatiebewijs. Voor vragen en mogelijkheden voor behandeling kun je altijd contact opnemen met onze praktijk, via telnr. 010 466 51 02 of door het sturen van een e-mail naar info@fysiotherapieplus.nl.

Ons team

Wij hebben vijf kinderfysiotherapeuten met elk hun eigen specialisaties. 

  • Janet Brand-van den Elst, kinderfysiotherapeut en gespecialiseerd in onderzoeken en behandelen van kinderen met een motorische ontwikkelingsachterstand en het werken met hele jonge kinderen. Ook is zij gespecialiseerd in het coachen van kinderen met spannings- en pijnklachten zonder duidelijke oorzaak. 
  • Anouk Vogels, fysiotherapeut en bijna klaar met de master kinderfysiotherapie, gespecialiseerd in jonge kinderen van o tot 4 jaar met motorische problemen, waaronder baby’s met een voorkeurshouding. Ze is bevoegd om plagiocephalometrie uit te voeren. Dat is een meetmethode waarmee de scheefheid van een babyhoofdje bepaald kan worden en of er reden is voor helmtherapie. Ook is ze gespecialiseerd in het coachen van kinderen met spannings- en pijnklachten zonder duidelijke oorzaak. Verder behandelt ze onder meer kinderen met schrijfproblemen en kinderen met een lichamelijke beperking of motorische achterstand. 
  • Jorina de Vrij-Dogterom, kinderfysiotherapeut, gespecialiseerd in schrijfproblemen en aanspreekpunt voor kinderen met overgewicht. 

Zij werken onder meer samen met de disciplines logopedie, diëtetiek en kinderpsychologie in het kindercentrum OctoPlus.

Wij doen dit op de volgende locaties:

Wij kunnen u helpen

Janet Brand-van den Elst

Geregistreerd kinderfysiotherapeut
Voorburgstraat en CJG Crooswijksestraat

Kinderfysiotherapeut gespecialiseerd in het onderzoeken en behandelen van kinderen van 0-4 jaar met een motorische ontwikkelingsachterstand of een variant van bewegingsontwikkeling. Zoals bijvoorbeeld baby’s met een voorkeurshouding, baby’s die op hun billenschuiven of peuters die op hun tenen lopen, onzeker zijn in hun motoriek, afwijkend looppatroon hebben of vaak struikelen/vallen. Tijdens de intake wordt er naar de mogelijkheden van het kind zelf gekeken en wat er nodig is om beter tot ontwikkeling te komen.

Tijdens de behandeling krijgen ouders begeleiding en coaching in wat ze zelf kunnen doen om hun kind een zo goed mogelijke start te geven.
Naast vroeghulp heeft Janet affiniteit met het begeleiden en coachen van adolescente kinderen met spanningsklachten of onbegrepen pijnklachten. Bij de behandeling wordt een holistische aanpak gehanteerd, waarbij onder andere gebruik gemaakt wordt van lichaamsbewustzijn en mindfulness.

49037855204

U kunt terecht op de volgende locaties